Новини на компанията

  • Бодлива тел в тенденцията за развитие на строителната индустрия

    Сега строителната индустрия се развива бързо. Някои големи строителни предприемачи използват нови строителни техники във високи сгради, работилници и другаде. Използването на строителни мрежи, бодлива тел и други мрежи за замяна на ръчното свързване на арматурата е широко използвано в конструкцията ...
    Прочетете още